6 kW Хибридна фотоволтаична система с гелови /GEL/ акумулатори 8 Х 200Ah – Трифазна

Код: HYA-PV6K-3P-GEL-8-200A-LV-AF Категория:

Описание

6 KW Хибридна Фотоволтаична Система (ХФС) с Гелови /GEL/ Акумулатори 8x200Ah – Трифазна е система за производство и съхранение на електроенергия от слънчева светлина, която е подходяща за захранване на трифазни домакинства, малки предприятия, селскостопански стопанства или промишлени обекти. Системата е независима от електроразпределителната мрежа и може да осигури захранване дори при прекъсване на електрозахранването.

Основните компоненти на ХФС са:

Соларни панели: Преобразуват слънчевата светлина в постоянен ток (DC).
Трифазен хибриден инвертор: Преобразува DC тока от панелите в трифазен променлив ток (AC), който може да се използва от трифазни домакински уреди, машини и други устройства. Инверторът може също така да съхранява излишната електроенергия в гелови акумулатори.
Гелови /GEL/ акумулатори: Съхраняват електроенергията, произведена от панелите, за да може да се използва през нощта или когато няма слънчева светлина.
Контролер на заряда: Регулира потока на електроенергия от панелите към акумулаторите, за да се предотврати презареждането им.
Защита от мълнии: Предпазва системата от повреди, причинени от мълнии.
Разпределително табло: Разпределя трифазния AC ток от инвертора към различните консуматори.
Допълнителни компоненти: Могат да се включат и други компоненти, като например оптимизатори на мощността, мониторинг система и др.
Как работи ХФС:

Слънчевите панели произвеждат DC ток, когато са изложени на слънчева светлина.
Трифазният хибриден инвертор преобразува DC тока в трифазен AC ток, който може да се използва от трифазни домакински уреди, машини и други устройства.
Излишната електроенергия се съхранява в гелови /GEL/ акумулатори.
През нощта или когато няма слънчева светлина, инверторът използва електроенергията от акумулаторите, за да захранва домакинството, предприятието или промишления обект.
При прекъсване на електрозахранването, ХФС може да осигури захранване на домакинството, предприятието или промишления обект.
Предимства на ХФС:

Енергийна независимост: Не е нужно да разчитате на електроразпределителната мрежа за захранване на вашия дом, бизнес или стопанство.
Намаляване на разходите за електроенергия: Можете да спестите пари от сметките си за електроенергия, като генерирате собствена електроенергия.
Екологично чиста енергия: Слънчевата енергия е възобновяем енергиен източник, който не замърсява околната среда.
Надеждност: ХФС могат да осигурят захранване дори при прекъсване на електрозахранването.
Дълъг живот на акумулаторите: Геловите акумулатори имат дълъг живот и не изискват честа поддръжка.
Захранване на трифазни консуматори: Системата може да захранва трифазни машини и електроуреди.

Допълнителна информация

Марка

Модел

HYA-PV6K-3P-GEL-8-200A-LV-AF

Мощност

Вид

Тип